Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Menàrguens

Codi
251348
Comarca
Noguera
Població
774
Superfície
20,25
Densitat
38,2
Altitud
205

Superfície (km²)

Municipi
20,25
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
38,2
Comarca
22,2
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
409
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
365
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
774
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
80
Comarca
5.558
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
488
Comarca
25.399
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
156
Comarca
6.847
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
50
Comarca
1.763
Catalunya
256.461

Població

Municipi
774
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
38
Comarca
2.886
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
281
Comarca
13.792
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
74
Comarca
3.267
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
16
Comarca
645
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
409
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
42
Comarca
2.672
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
207
Comarca
11.607
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
82
Comarca
3.580
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
34
Comarca
1.118
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
365
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
606
Comarca
28.462
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
49
Comarca
2.968
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
119
Comarca
8.137
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
774
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
663
Comarca
32.016
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
111
Comarca
7.551
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
774
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
336
Comarca
16.197
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
73
Comarca
4.393
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
409
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
327
Comarca
15.819
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
38
Comarca
3.158
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
365
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
43
Comarca
1.259
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
56
Comarca
1.294
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
99
Comarca
2.553
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
75
Comarca
6.120
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
46,7
Comarca
74,8
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
147
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
5
Comarca
121
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
7
Comarca
268
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
9
Comarca
244
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
217
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
10
Comarca
461
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
113
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
78
Comarca
3.990
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
81
Comarca
4.008
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
69
Comarca
3.042
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
54
Comarca
2.454
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
21
Comarca
1.404
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
300
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
2
Comarca
14
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-4
Comarca
-34
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-2
Comarca
-20
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
13
Comarca
1.155
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
9
Comarca
542
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
167
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
13
Comarca
988
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
13
Comarca
1.155
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-3,91
Comarca
-4,9
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
2,6
Comarca
15,06
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-1,3
Comarca
9,63
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
813
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
703
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
681
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
468
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
867
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
81
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
37
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
68
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
329
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
6
Comarca
537
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
19
Comarca
18,1
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
33,8
Comarca
36,9
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,8
Comarca
20,3
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
25,4
Comarca
24,7
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
611
Comarca
27.376
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
80,5
Comarca
73,8
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
598
Comarca
26.783
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
64,9
Comarca
57,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
605
Comarca
26.799
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
75,5
Comarca
71
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
611
Comarca
27.255
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
78,1
Comarca
72,1
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
330
Comarca
16.470
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
45
Comarca
2.334
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
375
Comarca
18.804
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
327
Comarca
14.304
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
702
Comarca
33.108
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
215
Comarca
9.610
Catalunya
1.911.665

Dones

Municipi
125
Comarca
7.130
Catalunya
1.708.410

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
340
Comarca
16.740
Catalunya
3.620.080

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
365
Comarca
17.710
Catalunya
3.810.105

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
620
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
1.800
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
780
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
5.085
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
8.290
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
1.275
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
235
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
470
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
1.780
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
95
Comarca
3.760
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
3.100
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
3.335
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.855
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
8.290
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
25
Comarca
1.324
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
229
Comarca
9.467
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
906,31
Comarca
983,71
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
104
Comarca
4.280
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
96
Comarca
4.110
Catalunya
795.474

Total

Municipi
200
Comarca
8.390
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
2,2
Comarca
188,8
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
2,8
Comarca
191,2
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,7
Comarca
138,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
16,2
Comarca
992,1
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,5
Comarca
165,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
22,3
Comarca
1.676
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
10,6
Comarca
739,8
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
11,7
Comarca
936,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
22,2
Comarca
1.676
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
301
Comarca
14.897
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
174
Comarca
8.241
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
475
Comarca
23.138
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
63,4
Comarca
64,4
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
219
Comarca
10.215
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
45
Comarca
3.057
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
36
Comarca
1.626
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
300
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
15
Comarca
20,5
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
3
Comarca
690
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
24
Comarca
1.509
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
57
Comarca
4.302
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
78
Comarca
3.756
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
135
Comarca
4.350
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
9
Comarca
288
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
300
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
86
Comarca
87,2
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
702
Comarca
33.333
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
45.370
Comarca
40.500
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
227
Comarca
320
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.139
Comarca
20.011
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.736
Comarca
5.354
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.830
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
3
Comarca
4.179
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.834
Comarca
73.595
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.009
Comarca
49.567
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
285
Comarca
5.143
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
54
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
93
Comarca
3.930
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
255
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
29
Comarca
1.658
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
105
Comarca
405
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
252
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
14
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.830
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
77
Comarca
3.083
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
13
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
994
Comarca
47.814
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
27.137
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
3.327
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
21.397
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
4.837.268
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.922
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
25
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
682
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
61
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
527
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
546
Comarca
22.340
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
91
Comarca
3.282
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
124
Comarca
7.212
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
66
Comarca
2.333
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
827
Comarca
35.167
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,09
Comarca
1,24
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
50
Comarca
42
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
8
Comarca
112
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
88,81
Comarca
7.542,27
Catalunya
3.823.878,74