Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Menàrguens

Codi
251348
Comarca
Noguera
Població
774
Superfície
20,25
Densitat
38,2
Altitud
205

Superfície (km²)

Municipi
20,25
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
38,2
Comarca
22
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
414
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
360
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
774
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
75
Comarca
5.586
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
500
Comarca
25.173
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
153
Comarca
6.711
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
46
Comarca
1.827
Catalunya
256.427

Població

Municipi
774
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
35
Comarca
2.906
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
287
Comarca
13.618
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
74
Comarca
3.216
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
18
Comarca
664
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
414
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
40
Comarca
2.680
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
213
Comarca
11.555
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
79
Comarca
3.495
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
28
Comarca
1.163
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
360
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
614
Comarca
28.472
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
46
Comarca
3.025
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
114
Comarca
7.800
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
774
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
666
Comarca
32.066
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
108
Comarca
7.231
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
774
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
338
Comarca
16.185
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
76
Comarca
4.219
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
414
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
328
Comarca
15.881
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
32
Comarca
3.012
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
360
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
45
Comarca
1.255
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
56
Comarca
1.274
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
101
Comarca
2.529
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
75
Comarca
6.060
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
46,7
Comarca
75
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
128
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
130
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
1
Comarca
258
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
9
Comarca
226
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
6
Comarca
221
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
15
Comarca
447
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
105
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
16
Comarca
175
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-9
Comarca
75
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
7
Comarca
250
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
664
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
512
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
150
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
4
Comarca
514
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
664
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
-92
Comarca
-814
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-12,14
Comarca
-2,25
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-6,99
Comarca
-3,53
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-5,14
Comarca
1,29
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
813
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
703
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
681
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
468
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
867
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
81
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
38
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
68
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
328
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
6
Comarca
536
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
18,8
Comarca
18,4
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
35,6
Comarca
37,4
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,5
Comarca
20
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
25,1
Comarca
24,1
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
611
Comarca
27.376
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
80,5
Comarca
73,8
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
598
Comarca
26.783
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
64,9
Comarca
57,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
605
Comarca
26.799
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
75,5
Comarca
71
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
78,1
Comarca
72,1
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
611
Comarca
27.255
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població desocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població activa

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població inactiva

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població de 16 anys i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Homes

Municipi
200
Comarca
9.320
Catalunya
1.823.565

Dones

Municipi
120
Comarca
6.780
Catalunya
1.617.065

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
320
Comarca
16.095
Catalunya
3.440.630

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
345
Comarca
17.000
Catalunya
3.617.840

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
595
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
1.905
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
800
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
5.020
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
8.320
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
1.315
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
245
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
490
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
1.800
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
90
Comarca
3.845
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
65
Comarca
3.170
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
3.235
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.665
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
250
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
8.320
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
27
Comarca
1.364
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
226
Comarca
9.514
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
762,62
Comarca
813,63
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
112
Comarca
4.342
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
90
Comarca
4.092
Catalunya
775.829

Total

Municipi
202
Comarca
8.434
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
5
Comarca
234,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,4
Comarca
222,8
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,5
Comarca
146,7
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
18,2
Comarca
1.092,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1
Comarca
156,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
26,2
Comarca
1.853,3
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
11,8
Comarca
843,8
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
14,3
Comarca
1.009,6
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
26,2
Comarca
1.853,3
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
369
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
59
Comarca
3.638
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
100
Comarca
4.391
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
528
Comarca
23.317
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
701
Comarca
33.313
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
45.260
Comarca
40.570
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
226
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.486
Comarca
18.829
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.492
Comarca
4.960
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.830
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
3
Comarca
4.179
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.834
Comarca
73.595
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.009
Comarca
49.567
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
285
Comarca
5.143
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
54
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
93
Comarca
3.930
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
255
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
29
Comarca
1.658
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
105
Comarca
405
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
252
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
14
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.830
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
77
Comarca
3.083
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
13
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
994
Comarca
47.814
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
27.137
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
3.327
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
21.397
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
4.837.268
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.922
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
41
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
651
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
520
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
545
Comarca
22.351
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
92
Comarca
3.129
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
140
Comarca
7.280
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
82
Comarca
2.297
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
859
Comarca
35.057
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1
Comarca
1,23
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
51,3
Comarca
41,3
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
8
Comarca
103
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
135,05
Comarca
16.138,39
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions